menu

พ่อพันธุ์โดเบอร์แมนน แม่พันธุ์โดเบอร์แมนน

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 (1984) ที่รักและหลงใหลในสุนัขโดเบอร์แมนนพันธ์เดียวตลอดมา กับประสบการณ์อันทรงคุณค่าคนแรก และคนเดียวในเมืองไทย ที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน ศึกษาคุณภาพ ได้เห็น ได้ดู ได้กอด ตัวเป็น ตัวจริง ๆ ของสุดยอดโดเบอร์แมนนของโลกโดเบอร์แมนนแท้ ๆ ของเยอรมันและทั่วยุโรปเป็นร้อย ๆ เป็นพัน ๆตัว และตามภาพต่อไปนี้เป็นส่วนใหญ่ของสุดยอดโดเบอร์แมนน ที่ทุกวันนี้ PS-DERBERMANNS ติดตามสายพันธุ์ตลอดมาจนเข้าสายเลือด ชนิดเห็นหมาแล้วดูต่อนานมากกับเห็นหมาแล้วหันหลังทันที ดูต่อนานมาก สนใจมากเพราะผมมองเห็นข้อดีมาก ๆ มาปรับปรุงมาพัฒนา มาสนุกในการเพาะพันธุ์มองหาความสวยงามของสุนัขอย่างมีความสุข ตรงข้ามกับที่ผมไม่มอง เพราะเสียเวลาครับท่าน

อ่านต่อ >>

พ่อพันธุ์

แม่พันธุ์

ลูกสุนัข

Call Me

+66(0) 81 810 5147

+66(0) 81 990 1951

Email Me

phisit.k@rapportthailand.com